О компании
Контакты
Обмен ссылками
Автобусные
Авиа
Отдых на море
Горящие туры
Индивидуальный отдых
Активный отдых - Дайвинг
Автотуризм
Обмен ссылками
Отдых в Карпатах
Экскурсионная прогулка на электромобиле
Туры по Украине
Обмен ссылками
Агентское соглашение
Заявка на тур
Обмен ссылками
Типовой договор
Анкета туриста
Обмен ссылками
Страны
Закон "О туризме"
Транспорт
Обмен ссылками


Физ. лицо
Агент












Типовой договор

 на надання туристичних послуг
 
 
м. Київ                                                                                                               від  “_____”________________201  р
 
Між Приватним підприємством “Арт –Сервіс”, в особі директора Степанюка Олександра Миколайовича, діючого на підставі Статуту  та Ліцензії  АВ № 538939 на   здійснення   туроператорської    діяльності   (видана Державною туристичною адміністрацією України  22 вересня 2010 р.) (надалі “Фірма”) з одної сторони  та ___________________________________   ______________________ (надалі “Турист”), з другої сторони (а разом за текстом “Сторони”), уклали дійсний договір про нижченаведене:
 
 
1.        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.   Фірма зобов’язується придбати, надати або організовує Туристу тур або туристично-екскурсійні послуги або інше за домовленістю Сторін  відповідно від умов, об’ємів  даного Договору.
1.2. Турист доручає, а Фірма  приймає на себе зобов’язання від свого імені та за рахунок Туриста придбати тур в _____________________________________ або туристсько-екскурсійні послуги та надати комплекс послуг з організації туристичної поїздки, (включаючи бронювання, придбання проїзних квитків, бронювання місць на проживання, медичну страховку та страховку від  нещасного випадку, візову підтримку та інше за вимогами  пп 1.3.1-1.3.12  даного Договору
1.3.  Турист направляється в поїздку, придбає послуги (інше)(необхідне виділити):
1.3.1. Один, сім’я в складі________________________________________ чоловік;
1.3.2. Країна (країни) перебування, місто_____________________________________________________________________;
1.3.3. Термін  тура:  виїзд ________________прибуття _______________кількість днів ________________;
1.3.4. Маршрут  туру________________________________________________________________;
1.3.5. Назва готелю та клас, категорія номера_________________________________________________________________;
1.3.6. Система харчування: сніданок, напівпансіон, повний пансіон, без  харчування _________________;
1.3.7. Перелік послуг: трансфер, гід-перекладач, інше __________________________________________________________;
1.3.8. Вид транспортного обслуговування__________________________________________________________________;
1.3.9. Страхування Туриста (медичне, від  нещасного випадку) здійснює ___________________________________________;
1.3.10. Відкриття та надання допомоги в отриманні  виїзних віз (сплачує Турист)___________________________;
1.3.11.______________________________________________________________________________;
1.3.12. Додаткові умови _______________________________________________________.
 
2.        ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІРМИ
2.1.  Забезпечити Туристу отримання всіх послуг:
        -  Придбати, або надати, організувати тур або туристично-екскурсійне обслуговування та забезпечити, згідно переліку послуг, вказаному в пп 1.3.1-1.3.12 даного Договору;
        -  Своєчасно проінформувати Туриста  про зміни в вартості та умовах турпоїздки, якщо вони сталися до початку туру;
2.2. Забезпечити Туриста повною інформацією про організацію туру, про його права і обв’язки, особливості переходу державних  кордонів і митних служб, правила поведінки, придбання та повернення проїзних документів, умови страхування, вимоги консульських служб при оформленні в’їзних віз, порядок компенсації відшкодування збитків, умови відмови від послуг.
2.3.  Забезпечити Туриста документами які підтверджують бронювання проїзних документів, місць в готелях та інших послуг, які складають тур.
2.4.   Забезпечити Туристу ( в рамках закону) підтримку при оформленні виїзних і в’їзних документів (віз, ваучерів, тощо).
2.5.  Фірма зберігає за собою право в особливих випадках замінювати готель (або автобус) на другий тієї ж або більш високої категорії, а також вносити зміни в програму туру, пов’язані з технічними, погодними обставинами, ситуаціями на дорогах, кордонах та іншими об’єктивними умовами.
2.6.  Фірма зберігає за собою право в окремих випадках змінювати програму, умови і вартість поїздки (в зв’язку з не  у комплектацією групи, відмовлення в посольських візах частини туристів, непередбаченими змінами цін на транспорт, готель та т.і.) попередньо проінформував про це Туриста.
В такому випадку вартість туру може бути збільшена, але не більш, ніж на 5% від загальної вартості туру.
2.7. Фірма має право переносити строк поїздки на більш пізніший  в зв’язку з затримкою віз в Посольствах і відповідно з не у комплектацією групи.
2.8.   При відсутності повного комплекту документів, необхідних для оформлення турпоїздки, а також при відсутності своєчасної сплати туру Туристом  до встановлених нижче строків, Фірма може відмінити або перенести строк дії турпоїздки на більш пізній період з додержанням попередніх умов Договору.
 
                                                           3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ТУРИСТА
3.1.   Турист зобов’язаний подати заявку не менш ніж за 30 днів до початку туру, сплатити вартість Договору у відповідності п.6 даного Договору і надати Фірмі всі необхідні документи. В протилежному випадку Турист втрачає право на пред’явлення вимог по виконанню Фірми своїх обов’язків по дійсному Договору.
3.2.  При бажані змінити умови туристично-екскурсійного обслуговування Турист зобов’язаний повідомити про це Фірму не пізніше чим за 14 днів до початку дії турпоїздки.
3.3.  Згідно із законом “Про захист прав споживача”, Турист має право відмовитись від туру, але зобов’язаний в цьому разі сплатити Фірмі втрачений прибуток та всі понесені Фірмою збитки в розмірі, встановленому авіакомпанією (чи іншим транспортним підприємством) і іншими партнерами Фірми.
3.4.  У випадку припинення туру або зміни маршруту з вини, або з ініціативи Туриста (незалежно від причин), вартість невикористаних послуг йому не повертається, всі додаткові витрати несе сам Турист. Відповідальність за наслідки, що можуть виникнути в результаті цієї ситуації, повністю несе Турист.
3.5.  Турист зобов’язаний дотримувати митного законодавства України. При порушенні вимог митних служб, що спричиняє не прибуття Туриста на місце, вартість поїздки не повертається.
3.6.   В випадку відмови Туристу у в’їзній візі Посольством по причинам, не залежним від діяльності Фірми, збитки за зданий квиток, а також фактично понесені витрати сплачуються Туристом.
3.7.  Турист зобов’язаний бути присутнім особисто або направити свого представника в назначений день на інструктаж групи, щоб ознайомитися з умовами, набором послуг і інформації по даному конкретному туру.
3.8.   Турист зобов’язаний звільнити кімнату готелю в день від’їзду вчасно, в строк обумовлений гідом, але не пізніше чим в 12.00 по місцевому часу.
3.9.   Турист  зобов’язаний дотримувати закони та норми поведінки, прийняті в країні перебування.
Турист несе матеріальну відповідальність за порушення громадського порядку в місцях перебування, готелях і автобусах, за порчу майна в готелях та автобусах. У випадку запізнення  Туриста на місце збору на протязі поїздки  та зрив по цій причині програми туру  Турист відшкодовує Фірмі понесені збитки.
3.10.  Турист  не має права звертатись в посольства країн Європи, до влади Шенгенської угоди з клопотанням про представлення йому політичного захисту, не має права залишатися в країнах Європи для нелегальної роботи.
Турист зобов’язаний повернутись на Україну в строки, передбачені турпоїздкою і дійсною візою. У випадку обману Турист може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
3.11.  При виникненні з боку туриста претензій, що стосуються умов туру, Турист повинен негайно (протягом 24 годин) повідомити про це Фірму, для своєчасного прийняття мір або письмово оформити претензію, завірити її у представника приймаючої сторони (або у нотаріуса) і подати в Фірму не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення туру. Претензії, про які не було своєчасно повідомлено Фірму, не розглядаються.
 
 
4. УМОВИ БРОНУВАННЯ ТУРУ
4.1.Фірма здійснює бронювання замовлених послуг тільки після сплати Туристом вартості даного Договору згідно пп. 3.1.,6.1.
4.2. Турист, який підписав Договір та сплатив вартість даного Договору  представляє інтереси всіх осіб, вказаних в Договорі, і несе відповідальність перед Фірмою за правильність даних і за виконання всіма туристами своїх зобов’язань, вказаних в чинному Договорі, в тому числі і зобов’язань по сплаті туру і штрафів. Підписувати заявку мають право тільки повнолітні особи.
4.3. При внесенні змін в умови бронювання Турист сплачує той же штраф, як і при відмові від бронювання і має внести сплату за повторне бронювання.
4.4. Початком строку дії путівки вважається дата відправлення Туриста з м. Києва.
 
5. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ
5.1. Турист  може анулювати поїздку в любий час до її початку, повідомивши Фірму  про відмовлення в письмовій формі. Датою анулювання поїздки вважається дата отримання Фірмою відповідної заяви Туриста.
5.2.   У випадку відмовлення від поїздки Фірма утримує з Туриста наступні штрафи:
-   Незалежно від строків відмови утримується вартість по бронюванню в розмірі  100 грн.
-   При відмові від 25 до 18 діб до початку поїздки                   -      25% від вартості туру;
-   При відмові від 17 до 14 діб до початку поїздки                   -      50% від вартості туру;
-   При відмовленні менш ніж 14 діб до початку поїздки            -    100% від вартості туру.
-   У Високий сезон менш ніж 20 діб                                         -    100% від вартості туру.
Виключенням являється, якщо ануляція проведена в результаті нещасного випадку, стався з Туристом. В цьому разі при наявності підтверджуючих документів сума для повернення складає різницю між фактично оплаченою Туристом сумою та понесеними Фірмою прямих збитків.
5.3.  При анулюванні поїздки з вини Фірми (за виключенням випадків відмови посольства в видачі візи), Туристу відшкодовується повна вартість поїздки.
5.4. При анулюванні поїздки в випадку відмови в  візи Посольством _________________Туристу  відшкодовується вартість поїздки, за виключенням послуг Фірми в сумі _________грн. та суми стягненої Посольством та збитків які можуть бути виставлені Фірмі партнерами.
 
 
6.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1.   Вартість Договору (тура, туристично-екскурсійних послуг, інше)_____________________________________________
____________________________________________________________________________в т ч ПДВ____________________.
6.2.  Вартість Договору визначається об’ємом замовлених послуг у відповідності до п.1.3. даного договору. Ціни приводяться в гривнях.
6.3.  При підписанні даного Договору Турист сплачує аванс в розмірі 10% вартості туру, але не менше ніж 50 у.о.(за курсом НБУ на день сплати авансу). Остаточний розрахунок має бути зроблено не пізніше, ніж за 14 днів до початку туру.
6.4.   Повна сплата туру в строк є гарантією його стабільності вартості, за винятком випадків зміни курсу національної валюти України, або країни перебування відносно EURO (долара США) більше ніж 5%, а також не повідомленого заздалегідь підвищення вартості проїзних  документів, вартості консульських зборів, тощо.
6.5.  Всі розрахунки між Туристом і Фірмою здійснюються в національній валюті України по курсу НБУ з урахуванням банківських операцій, послуг і податків при конвертації валюти.
 
7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН
7.1. Фірма несе відповідальність перед Туристом тільки за не виконання своїх зобов’язань в межах вартості послуг і не несе відповідальності за моральні збитки.
7.2.  Фірма не несе відповідальності перед туристом за обставини і ситуації, які не входять в її компетенцію:
-      При виникненні  форс-мажорних обставин (стихійні лиха, воєнні дії, страйки, пожежі, терористичні акти, епідемії, урядові акти, державні перевороти, тощо).
-      За дії прикордонних, митних та інших служб, які можуть повернути туриста з кордону з причин, які не залежать від дії Фірми.
-      За неналежне надання послуг, які не передбачені даним договором і є наслідком дій третіх осіб.
-      За непередбачені погодні умови.
-      За готельний сервіс.
-      За псування або загубленість багажу при авіа перельоті чи трансферті.
-      За перенесення або відміну авіарейсів, поїздів, тощо.
-      За відмову Посольства в оформленні туристу в’їзної  візи в країну перебування.
7.3.  Турист несе відповідальність за виконання чинного законодавства і правил поведінки в країні знаходження і на транспортних засобах перевізника.
7.4.   Турист несе відповідальність за виконання своїх обов’язків перед Фірмою і країною з находження і зобов’язується компенсувати Фірмі нанесений матеріальний збиток і збиток від втрати її репутації.
7.5.   Збитки, завдані з вини Туриста, транспортним засобам, готелям, тощо, відшкодовуються ним самостійно на місці в повному розмірі.
 
 
8.    МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
8.1.  Всі туристи, які відправляються в туристичну поїздку обов’язково мають придбати медичну страховку і страховку від нещасного випадку на суму не меншу ніж того вимагає країна перебування.
8.2.  Збитки, завдані здоров’ю туриста, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством країни перебування.
8.3.   У випадку відмови туриста від страхування і при необхідності в медичній допомозі всі витрати несе сам Турист.
 
 
 
9.   ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ
9.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути із умов даного договору, мають вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами і пошуком компромісів.
9.2.  У випадку неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, Сторони звертаються до  суду  міста Києва згідно з чинним законодавством України.
 
10.   РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН